Kurs og møter

Vi trenger alle inspirasjon og fornyet energi for å yte vårt beste. Derfor bør vi av og til å komme oss bort!

Kurs og møter


Låven på Helgaker Gård er innredet til et moderne møtesenter med stor plass og gode rom for både plenums- og gruppearbeid. Rommene har takhøyder og lysforhold for gode arbeidsprosesser. Å skue ut i kuturlandskapet gir et avbrekk for å hente inspirasjon. 
 
Helgaker Gård er tilrettelagt for kurs, konferanser, ledersamlinger, kickoffs, gode opplevelser og ikke minst et produktivt arbeidsmiljø. Her senker en skuldrene og får til de gode, effektive møtene. Så langt det lar seg gjøre har vi kun en besøksgruppe om gangen, slik at vi kan tilrettelegge på beste måte for deres opphold her hos oss. 
 
Kapasitet: 90 personer. Møtelokaler: 4 rom. Utstyr konferanse: Alt moderne utstyr tilgjengelig.
 

alt

 

// Bestilling / forespørsel

Vil du vite mer om oss? Fyll ut skjema og vi tar kontakt så snart vi kan!

Gå til skjema