Energiproduksjon på gården

Vi har investert i solcelleanlegg som virkelig er en effektiv energiproduksjon. I disse dager har vi en produksjon fra låvetaket på tett oppunder 300 kwh daglig.

Miljøvennlig energi

I oktober 2022 installerte vi 120 solcellepaneler på låvetaket med opptil 50 KWH produksjonskapasitet. De fleste er montert på den sørvendte takflaten, men også låvens takflater mot øst og vest har fått installert solceller. På denne måten klarer vi å utnytte mye energi fra solens vandring gjennom dagen. Soltaket gir strømproduksjon til lys og kraftbehovet på landskapshotellet og til gårdsdriften.

Solceller på våre breddegrader er mer effektivt enn i varmere strøk.