Personvern

Behandling av personopplysninger i Helgaker Gård/Konferansegården AS

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Konferansegården AS samler inn og bruker (behandler) personopplysninger i virksomheten vår.

Konferansegården AS, ved eier og daglig leder Knut-Ivar Helgaker, er behandlingsansvarlig.

Vår kontaktinformasjon er:
Konferansegården AS
knut@helgaker-gard.no
Adresse: Jordstadlinna 25, 2750 Gran

Telefon: 908 92 144

Organisasjonsnr: 986 698 167

Denne personvernerklæringen er oppdatert per januar 2022


1. Innledning

Konferansegården AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Konferansegården AS grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta nyhetsbrev fra oss eller bestille tjenester fra oss vil Konferansegården AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, på hvilke grunnlag og dine rettigheter knyttet til denne behandlingen.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte knut@helgaker-gard.no.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

2.Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. For markedsføring av våre tjenester og informasjon om vår virksomhet, samler vi inn og lagrer personopplysninger til blant annet nyhetsbrev, Google Adwords og annonsering i sosiale medier. Behandlingen av dine personopplysninger, som beskrevet i denne personvernerklæringen, skjer på grunnlag av avtale med deg, våre berettigede interesser, eller ditt samtykke.

Vi benytter personopplysninger til å tilby deg for eksempel følgende tjenester, avhengig av omstendighetene:

1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss.

Navn, telefonnummer, e-postadresse, virksomhet og andre relevante personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, og vi benytter og lagrer kun data som er nødvendig for å oss for å bistå deg med det du trenger. Denne behandlingen har vi derfor vurdert som forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern.

2. Rekruttering av nye samarbeidspartnere eller frilansere:

Rekruttering til nye stillinger hos oss eller samarbeid. Søknad, attester, referanser og CV. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

3. Nyhetsbrev

Benyttes for å markedsføre våre tjenester og informere om vår virksomhet. Til dette benytter vi mailadresser og navn. Alle utsendelser inneholder en avmeldingslenke.

4. Sosiale medier

For å gi verdi til våre målgrupper og markedsføre våre tjenester benytter vi Facebook, LinkedIn, Instagram og øvrige sosiale medier. Vi vil ikke benytte dine personopplysninger til annonsering i disse kanalene.

5. Nettsiden vår

Benyttes til å gi informasjon om våre tjenester/produkter og informere om vår virksomhet. På vår nettside blir generell informasjon om de besøkende registrert. I denne sammenheng registreres spesielt IP-adressen til datamaskinen, brukernavnet, tidspunkt for besøk og data fra nettleseren til den besøkende. (Se punkt 4. om informasjonskapsler)

6. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å spore hvordan de besøkende bruker vårt nettsted. Vennligst les Googles retningslinjer for personvern eller annen informasjon, samt spesifikk informasjon om Google Analytics.

7. Retargeting

Kan benyttes dersom du har tillatt slike cookies i din nettleser. Denne typen annonsering gjør det mulig å vise spesifikke annonser til besøkende som har lagt igjen cookies på vår nettside. (Se punkt 4. om informasjonskapsler)

Andre markedsføringstjenester kan benyttes. I tilfelle vil vi gi deg informasjon om dette og innhente ditt samtykke før vi benytter dine allerede registrerte personopplysninger.

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre ovenstående behandlinger, og vi vil innhente ditt samtykke der vi ikke har annet grunnlag for å bruke dine opplysninger. Vi håndterer dine personopplysninger med aktsomhet, og du har rett til å få vite hvem som mottar dine personopplysninger, og hvilke.

3. Informasjonskapsler

For å få informasjon om din bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som lagres på din harddisk. Opplysningene som samles inn ved bruk av cookies på våre nettsider benyttes for formål som beskrevet over.

Lagring av informasjon i cookies, og behandling av denne informasjonen, krever at du er informert om de og har samtykket til at de brukes (ekomloven § 2-7b). Utfyllende informasjon om hvilke tjenester som benytter cookies på våre nettsider, hvilket formål disse har, og hvordan du kan endre dine samtykkeinnstillinger i nettleseren, finner du i oversikten under. Vi sletter jevnlig personopplysningene som samles inn via cookies.

Informasjonskapslene inneholder blant annet informasjon om navigasjon, tid for besøk, nettleserversjon med mer, og innhentes i markedsføringsøyemed, og for å gi deg en bedre brukeropplevelse.

Eksempler på informasjonskapsler vi benytter:

• Google Analytics

• Facebook

4. Deling av opplysninger

Konferansegården AS deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre leveranse. Her er de viktigste eksemplene:

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne

For eksempel våre faste samarbeidspartnere innen mat-og drikke leveranser, aktivitetsleveranser, markedsføringsarbeid. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for Konferansegården AS.

b) Ved mistanke om lovbrudd

vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

5. Lagringstid

Dine personopplysninger blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og i minst 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 5 år, sik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning.

Utenfor kundeforhold slettes personopplysninger etter databehandlingen er avsluttet.

Slik lagres informasjonen:

Informasjon innhentet gjennom skjema på våre nettsider. Dette lagres i vårt CRM-system i Craft, som er systemet vi bruker for å lagre kundedata og automatisere markedskommunikasjonen.

Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes eller at de har vært inaktive i 2 år, med mindre annet følger av lov.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det, ved å sende oss en e-post.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Vi evaluerer vår datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.

Alle betalingstransaksjoner behandles via faktura.

Kontaktinformasjon

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på:

Telefon: 908 92 144

E-post: knut@helgaker-gard.no Post: KonferansegårdenAS, Jordstadlinna 25, 2750 Gran

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.