Helgaker vår 76 copyy

Helgaker er en levende gård, idyllisk beliggende i det åpne kulturlandskapet på Hadeland. Vår familie har lange historiske røtter tilbake til tidlig 1700-tallet. Vi er vertskap for konferanser, selskaper og for individuelle overnattingsgjester.

Velkommen til gards!

Telefon: +47 61331000

E-post: kontakt@helgaker-gard.no

Adresse: Jorstadlinna 25, 2750 Gran, NORWAY